Eso Sakha Eso Prabhu Eso Mor Hridayer

Eso sakha eso prabhu
Eso mor hridayer pran
Toma lagi rahi jagi
Dibarat eso chale
Dui jane habo ekakar
Ami chota nadi
Tumi maha parabar