Jedin Ami E Jagate Asi Kahar Mukhe

Jedin ami e jagate asi
Kahar mukhe uthechila hasi
Kanna naki chhila amar mukhe
Chharle deha hasbo praner sukhe
Chhilam mukta habo abar mukta
Jedin habo pitar sathe jukta