Ami Sakal Jiber Bishwa Prabhur

Ami sakal jiber asha
Bishwa prabhur bhalobasa
Tar swapane ami gara
Amar swarga amar dhara
Mor chetanar pran gabhire
Bishwa jayir bhasha
Taito he thai amar sathe
Bishwa prabhur asa