Mandir Jar Sudur Nilima

Mandir jar sudur nilima
Kemane pujibo gariya pratima
Sakal shakati sakal shanti
Jahar madhuri jahar mahima
Kone katha diye kemane janina
Prakash karilo tahar mahima
Jadi kripa kare na kare prakash
Jibane amar tar madhurima