Mishe Phula Dale Pare Rabo Ami Tomar

Mishe phulla dale pare rabo ami
Tomar ratul charane
Jiban kusum shripada kamal
Sajabo param jatane
Sei phula dale mishe rabo ami
Na chari jiban marane