Bhebe Dekhre Mor Man Tor Ek Pashe

Bhebe dekhre mor man
Tor ek pashe jiban
Ar ek pashe maran
Ek pashe tor ghor mahakal
Ar ek pashe surya dayal
Beche ne aj jiban tapan
Tanahale tor marma dahan