Prabhu Tumi Jare Tula Rupe Gune Sarba

Prabhu tumi jare tula
Rupe gune sarba dike
Sei jan pushpa haye
Phute sabar sneha bhalobasa
Adar jatan samman ar sukh
Tariy bhagye nitya juthe