Era Kara Ghiriche Mor Man

Era kara ghiriche mor man
Charidike abar abaran
Abar mane na na katha jame
Chinta pakhi nana dike brahme
Kamana mor shata dike dhai krame
Keba jane kothai amar sharan