Shato Kusum Jhare Pare Lakka Kusum

Shato kusum jhare pare
Lakka kusum phute
Kata taranga milaye jai
Kata taranga uthe
Kothai khoi kothai khati
Shudhu dekhi agragati
Sei purnatar kache jache sthan
Amar khudra man