Akash Batas Bale Jai Biday Biday Kato

Akash batas bale jai
Biday biday
Kato diner kato katha
Kato byatha byakulata
Kotha hate jena shona jai
Path je dike chale jabar
Se dik pane pran phire chai