Aman Andha Praner Tane

Aman andha praner tane
Kon path dhare chalechi ke jane
Srote bhese chali jena asahai
Nahi jani kotha kahar pane
He kandari dhara hal
Charidike eta maya jal
Jiban amar uthuke bhare
Tomar dane
Sada jena chali tomar tane
Tomar pane