Britha Bhabi Mane Mane Pulak Jage

Britha bhabi mane mane
Pulak jage samirane
Amar sakal duar khola
Ami amar apan bhabe bhola
Tumi acho ami achi
Khelar pran gane
Dekhche sabe moder khela
Praphulla anane