Tumi Naha Shudhu Pita Tumi Shashwata

Tumi naha shudhu pita
Tumi shashwata mita
Mama jibaner ran
Shunechhe tomar pan
Samukhe bhase
Pashchate hase
Durbar rati
Tumi chira sathi
Bhoy nai bhoy nai bhoy nai
Tumi je diyechho thai
Taba ananda ankhi
Madhu kanchana rakhi