Jabe Pabe Dibya Karme Prabhur

```

Jabe pabe dibya karme prabhur anumodan

Sadharaner pabe ghrina nahi pabe samarthan

```

From:Sri Chinmoy,Atma bhola shiber matan, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/abs