Chinta Haran Nami Narayan Keno Eto

```

Chinta haran nami narayan

Keno eto taba asima shayan

```

From:Sri Chinmoy,Atma bhola shiber matan, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/abs