Mrinmoyi Chokhe Chinmoyi Rup Heri

```

Mrinmoyi chokhe chinmoyi rup heri

Tomare pujite karibona ar deri

```

From:Sri Chinmoy,Asha phul, part 1, Agni Press, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/aph_1