Bishwa Sabhai Sabai Chahe Amar

Bishwa sabhai sabai chahe

Amar parichoy

Sabar prane gaibo ami

Kebal tomar joy


From:Sri Chinmoy,Asha phul, part 2, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/aph_2