Ebar Ami Pranam Janai Param Majhike Ganer

```

Ebar ami pranam janai param majhike

Ganer sure alo pure pelam ajike

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1