Kripar Daner Kangal Karona Karona Amare Par

```

Kripar daner kangal karona karona amare par

Jukta rakhiyo chitta amar tomate nirantar

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 2, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_2