Ke Habe Go Amar Hiyar Dibarati Prahari Ke

```

Ke habe go amar hiyar dibarati prahari

Ke danibe swarga dhamer mahananda lahari

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1