Jiban Pathe Nitya Nutan kari Ami Srishti Jani

Jiban pathe nitya nutan kari ami srishti

Jani ami taje prabhur param kripa brishthi


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1