Ache Asha Bhalobasa

```

Ache asha bhalobasa sahasra kamana

Jara ane ei jibane ashanka jatana

```

From:Sri Chinmoy,The bloom of my lotus-heart, 2005
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/bml