Chinta dhabal chinta amal

Dharanir Bedanar Habe Abasan Turiyer

```

Dharanir bedanar habe abasan

Turiyer chetanar pele sandhan

```

Chup Kare Mor Bachalata Kiya Diye Balbo

```

Chup kare mor bachalata

Hiya diye balbo katha

```

Kare Daki Ai Ai Mor Hiya Anginai

```

Kare daki ai ai

Mor hiya anginai

```

Gaibo Tomar Jayagiti Diye Amar Bhakti Priti

```

Gaibo tomar jayagiti

Diye amar bhakti priti

```

Har Menechi Har Menechi Britha Tomai Hai

```

Har menechi har menechi

Britha tomai hai henechi

```

Maner Deshe Kebal Bhranti Hiyar Deshe

```

Maner deshe kebal bhranti

Hiyar deshe asim kanti

```

Swapan Saphal Habe Balo Prabhu Kabe

```

Swapan saphal habe

Balo prabhu kabe

```

Bhitare Bahire Ami Achapal Tai Nahi Phute

```

Bhitare bahire ami achapal

Tai nahi phute hiya shatadal

```

Pujbo Tomai Nirajane nahe Kabhu Maner

```

Pujbo tomai nirajane

Nahe kabhu maner bane

```

Bhuler Majhe Nai Je Kul Nai Je Sethai Hasi

```

Bhuler majhe nai je kul

Nai je sethai hasi phul

```

Churna Kare Sakal Asha Shikhao More

```

Churna kare sakal asha

Shikhao more bhakti bhasha

```

Karbo Ami Kathor Sadhan Bhango Sakal

```

Karbo ami kathor sadhan

Bhango sakal moher bandhan

```

Ogo Amar Hiya Majhi Asha Amar Kande Aji

```

Ogo amar hiya majhi

Asha amar kande aji

```

Ami Namer Ichuk Parer Aruti Utshukh

```

Ami namer ichuk

Parer truti utsukh

```

Nai Je Sahas Nai Taito Byetha Pai

```

Nai je sahas nai

Taito byetha pai

```

Kena Ami Samor Katai Abahele Ami Ki Noi

```

Keno ami samor katai abahele

Ami ki noi jyotir mayir mayer chele

```

Hiya Rabir Asta Gelo Dukher Dekha Jiban

```

Hiya rabir asta gelo

Dukher dekha jiban pelo

```

Hai Hai Hai Pran Gabhire Nahi Khunji Ashru Diye

```

Hai hai hai

Pran gabhire nahi khunji

Ashru diye nahi puji ```

Jatri Ami Asim Pather Jatri Nahi Heri

```

Jatri ami asim pather jatri

Nahi heri agyanatar ratri

```

Hiyar Kanane Phuteche Kamal Taito

```

Hiyar kanane phuteche kamal

Taito manase chinta dhabal

```

Supta Ami Supta Taito Ami Lupta

```

Supta ami supta

Taito ami lupta

```

Dipta Habe Manas Mam Nil Akasher Mihir

```

Dipta habe manas mama

Nil akasher mihir sama

```

Bedan Giti Gaite Bhalo Lage Taito Gahi

```

Bedan giti gaite bhalo lage

Taito gahi barai anurage

```

Dukher Bojha Ar Katokal Bahibo Kare Amar

```

Dukher bojha ar katokal bahibo

Kare amar praner katha kahibo

```

Raji Ebar Amai Dite Chaha Jadi Pabe Nite

```

Raji ebar amai dite

Chaha jadi pabe nite

```

Jethai Raje Jukti Nai Je Sethai Mukti

```

Jethai raje jukti

Nai je sethai mukti

```

Srashta Ogo Srashta Amai Karo Drashta

```

Srashta ogo srashta

Ami karo drashta

```

Chinta Bane Ghure Berai Chinta Bane

```

Chinta bane ghure berai chinta bane

Shanti kothai shanti kothai ei jibane

```

Swapne Ami Asimatar Rabi Bastabete

```

Swapne ami asimatar rabi

Bastabete durbalatar chhabi

```

Tomare Pujite Dharanite Ami Esechi Tomare

```

Tomare pujite dharanite ami esechi

Tomare tushite agyanatare henechi

```

Khule Rakhi Hiyar Duar Pete Tomar Kripar

```

Khule rakhi hiyar duar

Pete tomar kripar jowar

```

Tomar Ranga Charan Dhari Kripa Tomar

```

Tomar ranga charan dhari

Kripa tomar haran kari

```

Rahibo Satata Tomar Charane Taba Kripa

```

Rahibo satata tomar charane

Taba kripa magi jibane marane

```

Chinta Dhabal Chinta Amal Tumiy Amar

```

Chinta dhabal chinta amal

Tumiy amar shanti kebal

```

Man Khujile Shunyata Jiban Pabe Purnata

```

Man khujile shunyata

Jiban pabe purnata

```

Bhule Thaki Tomar Katha Taito Labhi Tibra

```

Bhule thaki tomar katha

Taito labhi tibra byetha

```

Asprihar Nahi Habe Shesh Hese Hese

```

Asprihar nahi habe shesh

Hese hese kahe paramesh

```

Deher Byethai Kandi Hiyar Byethai Hasi

```

Deher byethai kandi

Hiyar byethai hasi

Deher byethai bandhi

Hiyar byethai nashi

```

Deha Ache Taito Mari Bhaye Ami Kandi

```

Deha ache taito mari bhaye

Ami kandi kebal parajaye

```

Jukti Malin Kalo Bhakti Barai Bhalo

```

Jukti malin kalo

Bhakti barai bhalo

```

Bhaye Bhaye Kebal Mago Mari Thakte

```

Bhaye bhaye kebal mago mari

Thakte chahi tomar charan dhari

```

Urdhe Kalpana Rath Dipta Mukta Path

```

Urdhe kalpana rath

Dipta mukta path

```

Amar Amir Dilam Bali Mago Laho Hiyar

```

Amar amir dilam bali

Mago laho hiyar anjali

```

Bajraghate Bhenge Supti Daugo Amai Aji

```

Bajraghate bhenge supti

Daugo amai aji mukti

```

Nirabe Khunjibo Tomar Nayan Nirabe

```

Nirabe khunjibo tomar nayan

Nirabe pujibo tomar charan

```

Khunjite Chahina Pujite Chahina Tomare

```

Khunjite chahina pujite chahina tomare

Hariye phelechi taito amije sabare

```

Nahi Jani Keman Chander Desh Jete

```

Nahi jani keman chander desh

Jete sethai kandi animesh

```

Phuler Mato Puta Amar Pran Taje Kebal

```

Phuler mato puta amar pran

Taje kebal tomar kripar dan

```

Nami Tomar Ranga Charan Ashar Swapan

```

Nami tomar ranga charan

Ashar swapan karo puran

```

Jete Chahi Hiya Pure Tyager Ganer Sure

```

Jete chahi hiya pure

Tyager ganer sure

```

From:Sri Chinmoy,Chinta dhabal chinta amal, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/cdc