Maner Katha Praner Byetha Balbo Kare

Maner katha praner byetha

Balbo kare balbo

Kahar alor mukti pathe

Chalbo ami chalbo


From:Sri Chinmoy,Eso eso prabhu, part 1, 1998
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/eep_1