Hiya Tari Beye Aji Asim Deshe Jabo Sethai

Hiya tari beye aji

Asim deshe jabo

Sethai ami param majhir

Dekha jani pabo


From:Sri Chinmoy,Eso eso prabhu, part 1, 1998
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/eep_1