Kothai Jiban Kothai Ore Jiban Bhitar Bahir

```

Kothai jiban kothai ore jiban

Bhitar bahir maran kebal maran

Bandhan hiyar krandan kabhu thamena

Kripar dhara dyulok hate namena

```

From:Sri Chinmoy,Flame-roads, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/fr