Akash Kande Amar Lagi

Akash kande amar lagi batas kande aj

Dure phele rakhi na hai agyanatar saj


From:Sri Chinmoy,Gahite Chahi Kali Mayer Gan, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gck