Nirab Bhashai Pranam Janai Tomar Ranga

```

Nirab bhashai pranam janai tomar ranga charan tale

Ami ebar habo rishi prabhu tomar jadu bale

Bishal haye diner byatha bujhbo ami ei je mor pan

Tomar sneha kangal sabai tumi sabar praner ratan

```

From:Sri Chinmoy,Garden of love-light, part 3, Agni Press, 1975
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gll_3