Ami Bhalobasi Paran Bhariya

Ami bhalobasi paran bhariya pakhir kakali

Pakhire danibo deha prana man hiyar sakali


From:Sri Chinmoy,Giti mala, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gtm