Hiyakashe Ram Dhanu Go Utho Jege

```

Hiyakashe ram dhanu go utho jege

Ananda dheu karogo dan druta bege

```

From:Sri Chinmoy,Giti mala, 2000
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/gtm