Jiban Amar Purna Habe Tomar Kripar

```

Jiban amar purna habe tomar kripar charan tale Tushbo tomai dibanishi kritagyatar chokher jale ```

From:Sri Chinmoy,Hiyar pradip ke jalabe, 1996
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/hpk