Mandir Jar Sudur Nilima

```

Mandir jar sudur nilima

Kemane pujibo gariya pratima

Sakal shakati sakal shanti

Jahar madhuri jahar mahima

Kone katha diye kemane janina

Prakash karilo tahar mahima

Jadi kripa kare na kare prakash

Jibane amar tar madhurima

```

From:Sri Chinmoy,Illumination-Song and Liberation-Dance, part 6, 1978
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/isl_6