Amar Je Sab Baki Andhare Alote Ache

```

Amar je sab baki andhare alote

Ache makhamakhi

Bhebechinu mane alote alote jabo ghare

Charidike aj andhar nehari

Kanpiche paran bhore amar je sab baki

Praner thakur dekhe nai mor ankhi

E jagat jena mayar srijan sab phanki

Jibaner jato pap sanchoy tomar charane rakhi

Prabhu ebar amare nao daki ```

From:Sri Chinmoy,Illumination-Song and Liberation-Dance, part 7, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/isl_7