Sathi Jadi Nahi Mile Kena Pathe Tene

Sathi jadi nahi mile

Kena pathe tene nile

Eka jete prane jage bhoy

Sakal asha haini ajo koy

Jiban jadi sathi nahoy

Mrityu habe sathi

Deha jabe bhashwa habe

Jalbe shato bati


From:Sri Chinmoy,Illumination-song and liberation-dance, part 7, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/isl_7