Kato Katha Shunechi Ei Kane Tomar

```

Kato katha shunechhi ei kane

Tomar katha amai nahi tane

Parer katha lage amar bhalo

Bhitar bahir taito amar kalo

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 12a, 1981
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_121