65. Jatrar halo shesh

```

Jatrar halo shesh

Cheye achi animesh

Hasite paribo ajike

Dekhibo hiyar majhike

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 2, 1977
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_2