87. Cheye achi danab pane

```

Cheye achhi danab pane

Rupantarer lagi

Cheye achi manab prane

Premer bati lagi

Cheye achi amar pane

Samarpaner lagi

```

From:Sri Chinmoy,Journey's goal, part 5, 1978
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jgs_5