Jakhan habe swarga rajya

Bahudur Hate Esechi Namiya

```

Bahudur hate esechi namiya

Bahu dure chale jabo

Hethai hothai bishwa parane

Bhalo bese ami pabo

```

Chalre Chalre Chal Mukti Shikhar Dal

```

Chalre chalre chal mukti shikhar dal

Chalre chalre chal atmatyager bal

Chalre chalre chal nitya abichal ```

Amar Amire Nashite Dharai Esechi Amar

```

Amar amire nashite dharai esechi

Amar swarupe bahukal pare peyechi

```

Ekhano Tomare Janite Chahina Pujite

```

Ekhano tomare janite chahina

Pujite tomare chahina

Taito tomar kripar ankhire

Ami kabhu prabhu dekhina

```

Tumije Tomar Kripar Baridhi Amije Khudra

```

Tumije tomar kripar baridhi amije khudra bindu Charidike mor andhiyar ghor tumije ashar sindhu ```

Mago Jani Tumi Amar Jadi Tomai Chai

```

Mago jani tumi amar jadi tomai chai

Hethai hothai sarba khane ami tomai pai

```

Anu Hate Anu Chira Sumahan Hayecho

```

Anu hate anu chira sumahan hayecho amar hari Sakaler prane tomare nehari niyata pranam kari ```

Tomare Prachar Kara Amar Sadhana

```

Tomare prachar kara amar sadhana

Amare gopan kara amar kamana

```

Rakhibona Kono Chinta Ami O Amar Ek

```

Rakhibona kono chinta ami o amar

Ek matra hate chai asim apar

```

Charidike Ghire Ache Abhab Anartan

```

Charidike ghire ache abhab anartan

Dukha karstha jara byadi akal maran

Tabu mora nahi kari ma tor saran

Britha heri kono sthayi sukher swapan

```

Pashur Deha Amar Hale Hanahani Karbo

```

Pashur deha amar hale

Hanahani karbo nirantar

Dibya deha dibya shanti

Prarthana tai kare je antar

```

Sahiyachi Kato Byetha Taito Bujhi Byetha

```

Sahiy achi kato byetha taito bujhi byetha aparer

Ei minati amar byetha dur jena hoy pare sakaler

```

Jakhan Habe Swarga Rajya Pratishtha Ei

```

Jakhan habe swarga rajya

Pratishtha ei bhabe

Shanti sukhe dibyanande

Thakbe takhan sabe ```

Nitya Sathi Shanti Mukti Chhila Jani Amar

```

Nitya sathi shanti mukti chhila jani amar

Khelte elam tomar mato sathe andhakar

Bhulegechi swarup amar charidike britha hahakar ```

Amar Prane Jege Uthe Tumi O Pao Kastha

```

Amar prane jege uthe tumi o pao kastha

Amar tare britha samoy karona ar nastha

Ichchha kare hayechi ma ami swarga drashtha

Tomar byathai byathi hate dekhe jiber kastha

```

Shudhu Byatha Sahe Chali Kotha Pratikar

```

Shudhu byatha sahe chali kotha pratikar

Dhangsa karo jetha jato achhe andhakar

Purbachale gyana rabi kari namaskar ```

Amar Amire Na Nashite Dharai Esechi

```

Amar amire nashite dharai esechi ```

Chinta Amar Udash Habe Ei Barashai Achi

```

Chinta amar udash habe ei barashai achi ```

Amar Hiyar Kusumer Mala Tomar Charane

```

Amar hiyar kusumer mala tomar charane sampibo ```

Nutan Bhore Nutan Asha Phutbe Amar

```

Nutan bhore nutan asha phutbe amar jiban khani ```

Jiban Samare Bijoyi Haibo Ei Je Amar Pan

```

Jiban samare bijoyi haibo ei je amar pan ```

Laho Laho Mor Nutan Barashe Pabitra

```

Laho laho mor nutan barashe pabitra hiyar pranati ```

Hiyar Kanna Nahi Jeno Thame Ei Shudhu

```

Hiyar kanna nahi jeno thame

Ei shudhu prabhu minati

```

Bishwa Pita Nitya Eso Khulo Amar Ruddha

```

Bishwa pita nitya eso

Khulo amar ruddha chitta dwar

```

Kato Shatobar Khulechi Bendechi Antara

```

Kato shatobar khulechi bendechi antara mama

Ogo manorama tomar charana tale

```

Khudra Amar Hiya Mahan Tomar Hiya

```

Khudra amar hiya mahan tomar hiya

Peyeche tara hayeche ek apan jane bhalo basiya

```

Pashur Deha Amar Hale Hana Hani

```

Pashur deha amar hale

Hana hani karbe nirantar

Dibya deha dibya shantir

Prarthana tai kare je antar

```

Sahiyachi Kato Byatha Taito Bujhi Byatha

```

Sahiyachi kato byatha

Taito bujhi byatha aparer

Amar byatha dur hoi pare sakaler ```

Jakhan Habe Swarga Rajya Pratishtha Ei

```

Jakhan habe swarga rajya pratishtha ei bhabe Shanti sukhe dibyanande thakbe takhan sabe

```

Nitya Sathi Shanti Mukti Chila Ami Amar

```

Nitya sathi shanti mukti chila ami amar

Khelte elam tomar mato sathe andhakar

Bhulegechi swarup amar charidike hahakar ```

Swadhin Keha Nahi Mora Basi Buto Purba

```

Swadhin keha nahi mora

Basi buto purba shikha

Kimba anu shashan nadi bishan asan

Tahar niramoyer prayojan

Karte habe nitya moder bichar bishleshan

Karbo shudhu teman karbo jaha amar bishwas bhajan

```

Sakaler Shanti Sakaler Tripti Amar Sartha

```

Sakaler shanti sakaler tripti amar sartha

Sakaler mukti nityananda amar paro martha

Nitya mukta nityananda sejechi tai artha ```

Ami Sadharan Ati Sadharan Keha Kandi

```

Ami sadharan ati sadharan

Keha kandibena maran jakhan

Karbe baran amare jiban

Achhe amar o tomar lilay tabu prayojan

Taito amai prabhu amar karecho srijan ```

Boichitra Chai Bara Chhoto Bhalo Manda

```

Boichitra chai bara chhoto bhalo

Manda sakaler thai prayojan

Sarba jibe sarba kale

Ek narayan rayeche gopan

```

Dake Amai Dake Sab Dik Hate Shudhu

```

Dake amai dake sab dik hate shudhu dake

Sara dibo amai kake

Sara dibo shudhu make

Kabhu ma jadi dake

```

Ogo Amar Chira Apan Kothai Ekhan Acho

```

Ogo amar chira apan

Kothai ekhan acho gopan

Tumi shudhu amar sharan

Tomar tare kari jiban pan

```

From:Sri Chinmoy,Jakhan habe swarga rajya, 1988
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/jhs