Swapna Darshi Haye Tumi Param Pitar

```

Swapna darshi haye tumi param pitar

Karo nitya sneha adhikar

Prem bhara hriday hate param pitar

Pabe shanti jyoti parabar

```

From:Sri Chinmoy,Kritagyatar Agni Shikha, 1993
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kas