Nutan Ashai Dekhbo Ebar Amar Hiyar

```

Nutan ashai dekhbo ebar amar hiyar udayachal

Amar majhe phutbe aji ati prachur kusum phal ```

From:Sri Chinmoy,Khunjite chahigo tomar nayan pujite chahigo tomar charan, part 1, 2003
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kc_1