Swarge Heri Kanur Nayan Martye Heri Kanur

```

Swarge heri kanur nayan

Martye heri kanur charan

Kanur krore swarge phuti

Kanur paye martye luti ```

From:Sri Chinmoy,Khunjite chahigo tomar nayan pujite chahigo tomar charan, part 1, 2003
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kc_1