Bidai Bela Balbo Ami

```

Bidai bela balbo ami ekti shudhu katha

Param prabhu dur karogo dharar badhirata ```

From:Sri Chinmoy,Khunjite chahigo tomar nayan pujite chahigo tomar charan, part 1, 2003
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kc_1