Supta Manas Supta Paran Supta Deha

```

Supta manas supta paran supta deha supta

Taito jani jiban amar andhar guhai lupta

```

From:Sri Chinmoy,O kanaiya jiban tari, 1996
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kjt