Swarger Ran Martyer Ran Bhitarer Ran

Swarger ran martyer ran

Bhitarer ran bahirer ran

Tader shakti karibo daman

Nishchita jani ei mor pan


From:Sri Chinmoy,Kalpana rath — imagination chariot, 1999
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kr