Maner Trisha Hiyar Khudha Ke Mithabe

```

Maner trisha hiyar khudha

Ke mithabe nahi jani

Nahi jani kon debatar

Karbo prachar madhu bani

```

From:Sri Chinmoy,Kalpana rath — imagination chariot, 1999
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/kr