Amar Bishal Amare Janiya Param

```

Amar bishal amare janiya

Param purushe tushibo

Ei maha pran hridaye amar

Sada jagrata rakhibo

```

From:Sri Chinmoy,Kalpana rathe charibo, 1992
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/krc