Tomar Apriya Jaha Charan Aghate

```

Tomar apriya jaha charan aghate

Dur karo sei sab shubha e prabhate

Prasphuta kamal sama tomar charane

Ashroy laibo ami praphulla anane

Santaner bhakti nati kariya grahan

Tomar kamal pade dio ma sharan

Pran mor tule dao asim akashe

Mile jai jena ami unmukta batase

```

From:Sri Chinmoy,Pole-star promise-light, part 3, 1977
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/psps_3