Amal Dhabal Charan Kamal

```

Amal dhabal charan kamal

Kemane pujibo balo aji balo

Kemane gahibo sumadhur sure

Tomar bijoy gan

Nai bhav bhasha chhanda o tal

Nai parijat marma maral

Ache shudhu hai katha balibar

Sutibra byakulata

```

From:Sri Chinmoy,Pole-star promise-light, part 4, 1977
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/psps_4