Related words songs

Jete Habe Jete Sabakar Sheshe Tomare

```

Jete habe jete sabakar sheshe

Tomare tushite mago ```

Habe Amar Ahamika Samapti

```

Habe amar ahamika samapti

```

Ahamika Dure Jao

```

Ahamika dure jao

Dure bahu dure ```

Dure Dure Swapan Deshe Tomar Kripa

```

Dure dure swapan deshe

Tomar kripa raje ```

Kripar Baridhi Tumije Bidhata Kripar

```

Kripar baridhi tumije bidhata

Kripar baridhi ```

Bidhata Amai Kareche Srijan Tahar Tripti

```

Bidhata amai kareche srijan

Tahar tripti lagi ```

Kothai Shanti Kothai Mukti Kothai

```

Kothai shanti kothai mukti

Kothai rupantar ```

Hiya Diye Pujte Habe Mago Tomai Bhore

```

Hiya diye pujte habe mago

Tomai bhore sanjhe ```

Dake Jadi Sandeha Nahi Dibo Sara

```

Dake jadi sandeha

Nahi dibo sara kabhu ```

Jane Jane Janani Mor Amar Sakal Gopan

```

Jane jane janani mor

Amar sakal gopan katha ```

Gopane Kandi Gopane Hasi Gopane

```

Gopane kandi gopane hasi

Gopane gahi gan ```

Gahi Jena Animeshe Tomar Bijoy Gan

```

Gahi jena animeshe

Tomar bijoy gan ```

Animesh Chite

```

Animesh chite

Tomare pujibo janani ```

Maraner Deshe Jabo Ami Aj Marane

```

Maraner deshe jabo ami aj

Marane karite joy ```

Maran Jatan Keno Kari Bhoy Maran Jatan

```

Maran jatan keno kari bhoy

Maran jatan ```

Keno Nahi Dhari Tomar Charan Shanti

```

Keno nahi dhari tomar charan

Shanti labhite ```

Kothai Kothai Kanur Benu Kanur Dhenu

```

Kothai kothai

Kanur benu Kanur dhenu ```

Kanur Lagi Kebal Amai Jiban Maran

```

Kanur lagi kebal amai

Jiban maran ```

Jibaner Sheshe Hese Hese Hese Shanti

```

Jibaner sheshe

Hese hese hese

Shanti sagare dubibo

```

Chahigo Janani Nidra Bihin Tomar Karuna

```

Chahigo janani nidra bihin

Tomar karuna ankhi ```

Nidra Bihin Sangi Bihin Shanti Bihin Ami

```

Nidra bihin sangi bihin

Shanti bihin ami ```

Atma Bijoyi Dharai Je Pabe Amarar

```

Atma bijoyi dharai je pabe

Amarar sandhan ```

Pabe Je Amar Ashanta Man Ekada Shanti

```

Pabe je amar ashanta man

Ekada shanti bhabe ```

Man Kande Na Hiya Lagi Hiya Kande

```

Man kande na hiya lagi

Hiya kande dibanishi maner lagi ```

Dibanishi Ami Kena Bhule Thaki Tomar

```

Dibanishi ami kena bhule thaki

Tomar amiya charane ```

Bhule Jete Chahi Bhule Jete Chahi Maner

```

Bhule jete chahi

Maner sakal truti ```

Byatha.. Ei Duniyar Pratiti Jibane Byatha

```

Byatha byatha byatha

Ei duniyar pratiti jibane byatha ```

Ananda Srot Kothai Tomar He Mor Jiban

```

Ananda srot kothai tomar

He mor jiban tatini ```

Jiban Tarani Jiban Tatini Chale Druta

```

Jiban tarani jiban tatini

Chale druta gati

Asime basiya bhalo

```

Shanti Kothai Shanti Kothai Kebal Malin

```

Shanti kothai shanti kothai

Kebal malin bhranti ```

Tomar Kache Jete Mago Kare Amar Bhoy

```

Tomar kache jete mago

Kare amar bhoy ```

Tripti Kothai Tripti Kothai Kebal Khudha

```

Tripti kothai tripti kothai

Kebal khudha ```

Rupantarer Banshari Bajai Kanurai Hiya

```

Rupantarer banshari bajai

Kanurai hiya pure ```

Sanjher Tara Amai Dake Hese Hese

```

Sanjher tara amai dake

Hese hese neche neche ```

Sandeha Chor Tumije Kurup Ekatha

```

Sandeha chor tumije kurup

E katha sabai jane ```

Pujibo Tomare Jibane Marane Ei Mor

```

Pujibo tomare jibane marane

Ei mor puta pan ```

Sagarer Sathe Budharer Sathe Bishaler

```

Sagarer sathe

Budharer sathe

Bishaler sathe

Khelite chahigo khelite ```

Sangi Chahina Bhakta Chahina Chahi

```

Sangi chahina bhakta chahina

Chahi shudhu hate atma bijoyi ```

Sakal Byatha Saite Pari Ektu Tomar Hasi

```

Sakal byatha saite pari

Ektu tomar hasi pele ```

Pratiti Jibane Ananda Dheu Herite Paran

```

Pratiti jibane ananda dheu

Herite paran kandiche ```

From:Sri Chinmoy,Related words songs, Agni Press, 1993
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/rws