Samukh Pane Chhutbo Ami

```

Samukh pane chhutbo ami samukh pane chhutbo

Pather sakal badhar bandhan ek nimeshe tutbo

```

From:Sri Chinmoy,Swadeshe bideshe ghuriya berai, 2007
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/sbg